Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Hemen Başvurun
Size Geri Dönüş Yapabilmemiz İçin Gereklidir
 • Kurs Tanımı

  Altınbaş Üniversitesi Onaylı Yaratıcı Drama Eğitimi Hakkında

  Dramanın Türkiye’de yaygınlaştırılmasında büyük bir çaba ve emek harcayan Prof. Dr. İnci San dramayı, “doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde katılımcıların bir yaşantıyı, olayı, fikri, eğitim ünitesini, soyut bir kavramı, davranışı eski bilişsel örüntülerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Ancak, yaratıcı eğitsel drama çalışmaları 1) tiyatro yapmak 2) oyunculuk değildir” olarak tanımlamaktadır.

  İnsan, doğduğu andan itibaren, her şeyi yaşayarak, yaparak, deneyimleyerek öğrenmektedir. Bebeklikten çocukluk evresine kadar her davranışı ve edimi önce gözlemler, anlamlandırır ve en sonunda uygulayarak tecrübe edinir. Ancak, çocukluk evresinden itibaren, kurallar, dersler, sınavlar ve ne yazık ki ülkemizde uygulanan ezberci klasik eğitim sayesinde kendine has yetenekleri, yaratıcılıkları ve düşünceleri ötelemeye başlar. Drama işte tam da bu noktada devreye girer. Çocukluk döneminden itibaren her yaşta, yeni keşifler ve bakış açılarını, doğduğu anda yaptığı edimle öğretir. Yani, yaşayarak, yaparak, deneyimleyerek. Yani aslında bir nevi dramayla.

  Dramayla birey önce konu hakkında düşünür, planlar, organize eder ve ortaya koyduğu düşüncesini eylemlere dönüştürerek uygular. Bu eylemleri yaparken, bedenini, duygularını, mimiklerini, devinimlerini kullanır. Yani kısaca “Kendini Eylemleştirir”. Böylece birey; kendine ait duyguların, düşüncelerin farkına varır; kontrol edebilir, isterse değiştirebilir, ifade edebilir. Yeni düşüncelerle, kendini sorgular, yeniler ve geliştirebilir. Böylelikle kendinin farkına varıp, eksikleriyle yüzleşip, yeteneklerini geliştirip, kuvvetlendirir. Bu da dramanın en etkili ve kalıcı bir eğitim yöntemi olduğunun kanıtıdır.

  Drama, sanat-oyun-eğitim kullanıldığı bir disiplindir. Tiyatro çalışması değildir. Bir prova süreci gerektirmez. Sahneye koymak gibi bir amacı yoktur. İstenildiği takdirde yapılan çalışmalar, sahneye aktarılabilir.

  Drama eğitimi almak için bir yetenek aranmaz. Drama eğitimini; her branştan ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik öğretmenleri, öğretmen adayları, eğitim alanında çalışanlar, insan kaynakları eğitmenleri, çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, aile danışmanları, masal anlatıcıları, masal ve oyun terapistleri, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar ve drama eğitimine ilgi duyan herkes alabilir. Şirket çalışanlarının eğitiminde (kurumsal eğitimler), okullarda verilen her derste, müze ve sanat eğitiminde drama kullanılabilir ve daha etkin, kalıcı öğrenme sağlanır.

  Drama Eğitiminin Faydaları 

  Drama çalışmaları, bireyi mutlu eder, eğlendirir. Birbirini tanımayan bir grubun hızlı bir şekilde kaynaşmasına olanak sunar. Etkin ve hızlı bir iletişim kurulmasını sağlar.

  Drama çalışmalarında katılımcılar, günlük stres ve sorunlardan uzaklaşırlar. Sadece (çocukken olduğu gibi) oyunun dünyasına girerler. Böylelikle, bireyde rahatlama ve sağlıklı, kontrollü boşalım sağlar. Olumlu duygular keşfetmesine olanak verir.

  Dramada lider ve katılımcılar, bireye ait her duyguya ve ürüne saygı duyar. Dramada önemli olan süreçtir. Bu da bireyi rahatlatır ve utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. Daha fazla sürece katılmasını destekler.

  Bireyin kendi yolculuğuna çıkmasına olanak sağlar. Yapılan çalışmalarla, kendine ait keşifler yapar. Güzel sanatlar konusunda ilgi uyandırır ve kendi yeteneğini keşfettirir.

  Drama, merak uyandırır. Daha önce hiç dikkatini çekmeyen konular hakkında düşünmeyi sağlar. Böylelikle, bireyin algısı yükselir ve hayata bakışı değişmeye başlar.

  Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun sayesinde, bireyin dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Kendini, sorunlarını, düşüncelerini ifade etmeyi; yorumlamayı keşfeder.

  Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut, teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa birey kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.

  Bireyin hayal gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Sanat eserlerine ilgi uyandırır ve farklı bakmayı öğretir.

  Bireye eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Birey, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir. Eleştirel yorumlarını ortaya koyarken, kendi duygularını rahatlıkla ifade eder.

  Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığıyla birey, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece bireyin problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.

  Bireylerde estetik duygusunun ve bilincinin geliştirir. Bireyin iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılayıp, yorumlamasını destekler.

  Drama grupla yapılan bir çalışma olduğundan katılımcıların, iş birliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Grup içerisinde bir birey olarak çalışmayı keşfeder.

  Empati kurma becerisini geliştirir. Gerek grup içinde yaptığı çalışmalarla gerekse yapılan doğaçlamalarla karşısındaki bireyin olayları algılama ve sunma becerilerine tanık olur.

  Kişilerin kendini sözel, sözel olmayan veya çeşitli sanatsal yollarla ifade edebileceğinin de farkına vardırır.

  Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir.

  Etik değerleri geliştirir.

  Kendine güven duymayı, karar verebilmeyi ve kararlarını ifade edebilmeyi geliştirir.

  Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.

  Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.

  Kurs Kazanımları Nelerdir? 

  Drama, her yaşa uygulanabilir. Her yaştan bireye, yeni kapılar açabilir. Drama, bir nevi oyun da denilebilir. Ancak sadece drama oyunu oynatmak drama çalışması yapmak demek değildir. Drama, bir amaç doğrultusunda, tiyatro tekniklerinden faydalanılarak yapılandırılmış oyunların, belli bir kural dahilinde oynatılmasıyla yapılır. Bunun için birçok oyuna, teknik bilgisine ve elbette yaratıcı drama lider vasfına sahip olmak gerekmektedir. Heybenizdeki drama oyunu ne kadar fazla olursa, drama planı hazırlarken o kadar yaratıcı ve üretici olabilirsiniz.

  Sizler için hazırladığımız videolarda; 

  Dramanın ne olduğunu ve ne olmadığını,

  Yaratıcı drama liderinin/öğretmeninin vasıflarını,

  Bir drama oturumunun aşamalarını,

  Drama programının nasıl oluşturulması gerektiğini,

  Dramayı hangi disiplinlerle kullanabileceğini,

  Drama tekniklerinin neler olduğunu ve nerelerde kullanılabileceğini,

  Özel ve okul öncesi eğitiminde dramadan nasıl faydalanabileceğini örneklerle açarak anlattık. Ayrıca, her canlı bağlantıda, katılımcılarla yeni oturum planları yaparak; plan oluşturma pratiği elde edeceğiz. Yüz yüze eğitimlerde, katılımcıların hazırladıkları planları uygulamalarına olanak sağlanacaktır. Böylelikle, yaratıcı drama lideri olarak, ilk oturumlarını gerçekleştirme şansı elde edebileceklerdir. Bu eğitim sayesinde, birçok özel ve devlet okulunda her seviyeye ve her derste drama dersleri verebilir, derslerinizde dramayı kullanabilir, çeşitli drama atölyeleri düzenleyebilir, sanat kurumlarında, müzelerde çalışmalar yapabilir, insan kaynakları eğitim departmanlarıyla, danışmanlık firmalarıyla drama çalışmaları düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, masal anlatımında, dramayı da kullanabilirsiniz.

 • Kimler Katılabilir

  Drama eğitimi almak için bir yetenek aranmaz. Drama eğitimini;

  • Her branştan ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik öğretmenleri,

  • Öğretmen adayları,

  • Eğitimin her alanında çalışanlar,

  • İnsan kaynakları eğitmenleri,

  • Çocuk gelişim uzmanları,

  • Psikologlar,

  • Aile danışmanları,

  • Masal anlatıcıları,

  • Masal ve oyun terapistleri,

  • Her bölümden üniversite öğrencileri,

  • Anne-babalar

  • Ve drama eğitimine ilgi duyan herkes alabilir.

  Şirket çalışanlarının eğitiminde (kurumsal eğitimler), okullarda, kurslarda verilen her derste, müze ve sanat eğitiminde drama kullanılabilir ve daha etkin, kalıcı öğrenme sağlanır.

  Yaratıcı Drama eğitimimiz 100 saat 2 aylık bir programdır. Program sonunda başarılı olan kişilere onaylı Yaratıcı Drama Sertifikası verilecektir.

 • Ders İçeriği

  Drama Nedir? Ne Değildir?
  Drama Öğretmeni Kimdir?
  Nasıl Olmalıdır?
  Drama Ve Tiyatro Arasındaki Farklar
  Drama Planı Nedir, Nasıl Oluşturulur?
  Isınma Çalışmaları Nasıl Yapılır?
  Örnekleriyle Anlatımı
  Asıl Çalışma Nedir,
  Hangi Çalışmalar Olur? Örnekleriyle Anlatımı
  Değerlendirme Aşaması Nedir, Nasıl Olmalıdır? Örnekleriyle Anlatımı
  Drama Tekniklerinin Ayrıntılı Anlatımı ve Kullanılacak Yerler
  Dramanın Farklı Disiplinlerle Kullanılması
  Dramanın Edebiyat İle Yolculuğu
  Dramanın Resim Sanatıyla Yolculuğu
  Drama ve Dans Çalışmaları
  Drama ve Orff
  Drama ve Kukla Çalışmaları
  Drama Ritüel, Mit ve Mitoloji Çalışmaları
  Müzede Drama Uygulamaları
  Eğitimde Drama Çalışmaları
  Kurumsal Eğitimlerde Drama Çalışma Örnekleri
  Özel Eğitim Sınıflarında Drama Uygulamaları
  Okulöncesinde Drama Çalışmaları
  Dramanın Amaç ve Araç Olarak Kullanılması
  Tüm içerik örneklerle anlatılmıştır. Ayrıca katılımcılarla, birçok drama oturum planı, oyunları paylaşılacaktır.

 • Eğitmen

  Ebru ÇÖMLEKÇİ
  Yaratıcı Drama Lideri, Eğitmeni

  Ebru Çömlekçi, 1983 İstanbul doğumludur. Kocaeli Üniversitesi İnsan Kaynakları; Anadolu Üniversitesi İşletme ve Radyo Televizyon Programcılığı bölümlerinden mezundur. Halen Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümlerine devam etmektedir. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama yüksek lisans mezunudur. 2 yıl, Oluşum Drama Enstitüsü’nden Drama Liderlik eğitimi almıştır. Anadolu Üniversitesi İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama programını bitirmiştir. Tiyatro Boyalı Kuş’tan Forum Tiyatro eğitimi almıştır. 3 sezon, Tiyatro Boyalı Kuş ile (feminist dramaturgi) okuma tiyatro çalışmaları yapmıştır. Diksiyon, seslendirme, tiyatro, masal ile oyun terapisi, radyo televizyon ve programcılığı, forum ve müzikal oyunculuk eğitimleri almıştır.

  21 sene boyunca ülke genelinde birçok farklı oyun sergilemiştir. 3 sene kendi tiyatrosu olan “Hayaller Kumpanyası“nın yapımcılığını üstlenmiştir. 13 sene birçok farklı kurumda, drama ve tiyatro çalışmaları yapmıştır. Fatih bölgesindeki öğretmenlere drama dersleri vermiştir. Toplamda 8 tane çocuk oyunu bulunmaktadır. Oyunları, Tiyatro Karınca tarafından 5 sezondur sergilenmektedir. Kısa ve uzun metraj film senaryoları yazmaktadır. Ayrıca masal yazımı ve anlatımı yapmaktadır. Ebeveynlere ve öğretmenlere, “Derslerde Dramayı Nasıl Araç Olarak Kullanabilirim? Ve “Çocuğuma Nasıl Masal Anlatırım? “ seminerleri vermektedir.

  Halen Tiyatro Karınca ve Züyatro ile oyunculuk çalışmaları devam etmektedir. Kendini geliştirmek için drama, tiyatro ve paralelindeki eğitimleri, seminerleri takip etmektedir. Masal’a Masallar adlı masal serisinin projesini sürdürmektedir.

  TİYATRO VE DRAMA EĞİTİM DURUMU

  · Eminönü Halk Eğitim – Sahne Sanatları Eğitimi – (Nurgül ULUÇ, Tilbe SARAN,

  Fulya AKSULAR, Nadir SARIBACAK)

  · Tobav – Tiyatro – (Hasan ŞAHİNTÜRK, Güneş HAYAT,

  Uğur POLAT, B. Emin YARAR)

  · Sadri Alışık Tiyatrosu – Tiyatro

  · Oluşum Drama – Drama Öğretmenliği

  · Genç Tiyatro – Tiyatro – (Handan KARAADAM)

  · Anadolu Üniversitesi E-Sertifika Programları – İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama

  · Haldun Dormen’le Müzikal Workshop – (Haldun DORMEN ve Hakan ELBİR)

  · Doğaçlama Oyunculuk – (İmprolab)

  · Tv., Reklam ve Sinema Oyunculuk Eğitimi – (Derya ALABORA, Murat ŞENOL)

  · Drama İstanbul Film Atölyesi – (A.Haluk ÜNAL, Mustafa ve Mehmet ALTIOKLAR, Ezel AKAY)

  KATILDIĞI ATÖLYELER

  · Coskun IRMAK’la Yazarlık Atölyesi Genç Tiyatro

  · Tuncer CÜCENOĞLU’yla Yazarlık Atölyesi Genç Tiyatro

  · Yiğit SERTDEMİR’le Yazarlık Atölyesi Genç Tiyatro

  · Forum Tiyatro ve Augosto BOAL (Jale KARABEKİR) Genç Tiyatro

  · Makyaj Sanatı (Sevtap AYTUĞ) Genç Tiyatro

  · Tiyatro Eleştirmenliği (Üstün AKMEN) Genç Tiyatro

  · Forum Tiyatro ve Augusto BOAL (Kadir ÇEVİK) Uluslararası Eğitimde Drama Semineri (UDS)

  · Forum Tiyatro ve Augosto BOAL (Jale KARABEKİR) Tiyatro Boyalı Kuş

  · Oyunculuk Atölyesi (Şahika TEKAND) Genç Günler

  · Grotowski Tekniğine Dayanan Fiziksel Tiyatro Genç Günler

  · Kukla Atölyesi (Eric De SARRIA) Genç Günler

  · Yaşam Dansı ya da Yaratıcı Drama UDS

  · Müze ve Drama UDS

  · Eğitimde Yaratıcı Drama yoluyla müzelerden yararlanma UDS

  · Erken Çocukluk Eğitiminde Yaratıcı Drama UDS

  KATILDIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER

  · Beden Dili (Seminer) Avrupa İnsan Kaynakları (M. Süha UÇAR)

  · Etkili Konuşma ve Diksiyon (Eğitim, 3 Ay) Bahem (Asım YILDIRIM)

  · Nlp’ce İletişim Teknikleri (Seminer) Münir ARIKAN – NLP Trainer Düşünce Koçu

  · Yaratıcılık (Seminer) Prof. Dr. Arman KIRIM

  · Duygusal Zekâ (Eğitim) Nergis TÜTER – Baltaş – Baltaş Yön. Eğt.Dan.Eğ.

  · Nlp ile Liderlik (Eğitim) Phillip HOLT – NLP Grup Eğt. Dan., NLP Trainer

  · Yaratıcı Drama Spolin Atölyesi (Seminer) Jason HALE

  · Seslendirme ve Diksiyon Başkent Seslendirme

  · Radyo Programcılığı ve Sunuculuğu İsmek – Mehmet Can ÖDÜK

  · Girişimcilik İşkur

  · Masal Terapisi Sem Akademi – Haliç Üniversitesi

  · Oyun Terapisi Sem Akademi – Haliç Üniversitesi

  TİYATRO TECRÜBESİ

  · Lise Yaşantısında Birçok Tiyatro Oyununda, Oyunculuk ve Yönetmenlik, 1997-2001

  · Kocaeli Üniversitesi, GMYO Tiyatro Kolu,Oyunculuk ve Yönetmen Yardımcılığı, 2002–2003

  · Şair, Yazar Ve Ozanlar Derneği, Kendi Yazdığı Oyunda (HAYALLER KUMPANYASI)

  Yönetmenlik Ve Oyunculuk, 2005

  · Bu Yayınevi, Çocuk Tiyatrosu (BURNUNU KAYBEDEN PALYAÇO), Oyunculuk, 2005–2006

  · Eminönü Halk Eğitim, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü gösterisi, Mimsel, 2006

  · Sadri Alışık Tiyatrosu, (ŞATODA KALABALIK VAR), Oyunculuk, Asistanlık, 2006

  · Tiyatro Boyalı Kuş, (KADINA YÖNELİK ŞİDDET), Forum Tiyatrosu, Oyunculuk, 2008–2009

  · Tiyatro Boyalı Kuş, (VATAN YAHUT SİLİSTRE), Okuma Tiyatrosu, Oyunculuk, 2008–2009

  · Tiyatro Boyalı Kuş, (ŞAİR EVLENMESİ), Okuma Tiyatrosu, Oyunculuk, 2009

  · Hayaller Kumpanyası, (KİBİRLİ ASLAN), Kukla Tiyatrosu, Oynatıcı 2009

  · Yalçın Tiyatro, (ZIPZIP İLE MİNNOŞ) Oyunculuk, Yönetmenlik 2009–2011

  · Haldun DORMEN’le, (MÜZİKALLERE SELAM), Müzikal Oyunculuğu 2011

  · Hayaller Kumpanyası (HAYDİ OYUN OYNAYALIM) Oyunculuk, Yönetmenlik 2011 -2013

  · Hayaller Kumpanyası (HAYALLER DÜNYASI) Oyunculuk, Yönetmenlik 2011 -2013

  · Hayaller Kumpanyası (PİNOKYO MU?) Oyunculuk, Yönetmenlik 2011 -2013

  · Paranteziçinde Tiyatro (ÖKÜZ ÇAYIRI) Oyunculuk 2013- (Devam)

  · Paranteziçinde Tiyatro (MANTAR MİNİŞLER) Oyunculuk 2013- (Devam)

  · Züyatro (BİZDE ADET BÖYLEDİR) Oyunculuk 2018

  · Züyatro (BİZİM EVDE İKİ DEVRE) Oyunculuk 2018 – (Devam)

  · Tiyatro Karınca (YENGEÇ PRENS) Masal Dramatizasyonu 2018 – (Devam)

  · Tiyatro Karınca (NAR PRENSES) Masal Dramatizasyonu 2018 – (Devam)

  · Tiyatro Karınca (MASAL İLE MİNNOŞ) Yazar, Yönetmen, Oyuncu 2019 – (Devam)

  OKUL TECRÜBESİ

  · Kadriyörükoğlu Lisesi, Tiyatro Öğretmenliği, 2005 – 2006

  · Ata Koleji, Tiyatro ve Drama Öğretmenliği, 2006 – 2007

  · Okyanus Koleji, Beylikdüzü Anaokulu Drama Kulüp Öğretmenliği, 2007 – 2008

  · Atatürk İlköğretim Okulu, Drama ve Tiyatro Öğretmenliği, 2007 – 2008

  · Minik Kurbağa, Drama ve Tiyatro Öğretmenliği, 2007 – 2009

  · Joyfull House Neşe Erberk Anaokulu, Drama ve Tiyatro Öğretmenliği, 2009

  · Altın Çocuk Anaokulu, Drama ve Tiyatro Öğretmenliği, 2010 – 2011

  · Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, Drama ve Tiyatro Öğretmenliği 2010- 2013

  · Atatürk İlköğretim Okulu, Drama ve Tiyatro Öğretmenliği 2011- 2012

  · Bahçeşehir Gençlik Spor Kulübü Eğitim Merkezi, Drama Öğretmenliği 2012 – 2013

  · Cengiz KÜÇÜKAYVAZ Tiyatro Akademisi, Drama ve Tiyatro Öğretmenliği 2014 – 2015

  · Fatih Halk Eğitim- İlköğretim Öğretmenlerine Drama Dersi 2015 – 2016

  · Ay Sanat- Drama ve Tiyatro Öğretmenliği 2016 – 2017

  · Okyanus Koleji – Drama ve Tiyatro Öğretmenliği, Yaz Okulu 2018

  · Eyüp Halk Eğitim- Drama Öğretmenliği 2019 (Devam)

  · Sem Akademi- Drama Liderlik Eğitimi 2019 (Devam)

  SESLENDİRME ÇALIŞMALARI

  · Pugedon – Anne ve Erkek Çocuğun Seslendirilmesi

  TELEVİZYON ÇALIŞMALARI

  · Kuveyt Türk Ramazan Projesi Reklam Filmi 2015

  · Gerçek Cinayet Hikâyeleri 6. Bölüm Başrol 2015

  · Evden Uzak Kısa Film 2018 (Dünya Genelinde 5 Ödül Kazanmıştır)

  · Yalan Dolan Sinema Filmi, Yan Rol 2018

  · Suç Dosyası, 2. Bölüm Başrol 2018

  YAZDIĞI OYUN/SENARYOLAR

  · Hayaller Kumpanyası – Genç Tiyatro – 2005

  · Kibirli Aslan – Çocuk Oyunu – 2006

  · Zıpzıp ile Minnoş -Çocuk Oyunu – 2009

  · Çocuk Kral – Çocuk Oyunu- 2009

  · Haydi Oyun Oynayalım – Çocuk Oyunu – 2011

  · Hayaller Dünyası – Çocuk Oyunu – 2011

  · Pinokyo mu? – Çocuk Oyunu – 2011

  · Kanayan Yara – Uzun Metraj Sinema Senaryosu – 2015

  · Masal ile Minnoş- Çocuk Oyunu- 2018

  · Uyan Tabiat Ana- Çocuk Oyunu- 2018

 • Tanıtıcı Video

 • S.S.S.

  1. Eğitim Formatınız Nedir?

  Eğitimlerimizi 4 farklı şekilde; dökümanlı eğitimler, videolu eğitimler, canlı yayın eğitimleri ve yüzyüze eğitimler olarak sizlere sunmaktayız.

  2. Sertifika Programlarına Nasıl Kayıt Olabilirim?

  Eğitim sayfasında gördüğünüz ‘’Hemen Başvur’’ kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız size en kısa süre içerisinde telefon aracılığı ile geri dönüş sağlayacaktır.

  3. Eğitimlere Nereden Ulaşabiliriz?

  Türkiye’de ki tüm eğitim firmalarından farklı olarak sizlere kişiye özel, kaliteli ve geniş bir otomasyon sistemi hazırladık. Kendi kullanıcı adınız ve şifreniz ile derslerinize buradan ulaşabileceksiniz. Kişiye özel sisteminize cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarınız üzerinden ulaşabilirsiniz.

  4. Eğitimlerime Ne Kadar Süre Online Erişim Yapabileceğim?

  Eğitimin müfredatının süresine göre online erişiminiz sürenin 3 katı süresinde olacaktır.

  5. Eğitim Videolarını İzleme Sınırım Var Mı?

  Videolarınızı açık olduğu tarihler içerisinde sınırsız kez izleyebilirsiniz. Eğitime kayıt olduğunuz ilk andan itibaren danışmanlarımız tarafından takibi yapılmaktadır.

  6. Sınav Formatı Nedir, Nasıl Gerçekleşir?

  Sınavlarımız online bir şekilde çoktan seçmeli (TEST) olarak gerçekleşiyor.

  7. Sınavdan Geçme Notum Nedir?

  60 puan sınavdan geçmeniz için yeterli olacaktır.

  8. Sınava Kaç Kez Girme Hakkım Var?

  Sınavlara 3 kez girebilirsiniz.

  9. Eğitimlerimi Tamamladığımda Herhangi Bir Belge Alacak Mıyım?

  Eğitimlerinizi tamamladığınız programına göre Uluslararası Onaylı veya Üniversite Onaylı sertifikaya sahip olacaksınız.

  10. Sertifikam Ne Zaman Ve Nasıl Gönderilecek?

  Eğitimin süresini doldurup, eğitimi tamamladıktan sonra bir sınava tabii tutulacaksınız. Bu sınavdan başarılı olduğunuz takdirde en geç 1 ay içerisinde sertifikanız kargo ile sizlere gönderilecektir.

  11. Nasıl Ödeme Yapabilirim, Taksit Seçeneği Bulunuyor Mu?

  Ödemeleriniz için Via Akademi size birçok imkân sunacak ve sizin için uygun olan ödeme yöntemini kullanabileceksiniz. Dilerseniz taksitli bir şekilde ödeme imkânı da sunuyoruz.

  12. Sorun Yaşadığımda Nasıl Destek Alırım?

  Via Akademi’nin genç ve dinamik eğitim danışmanı kadrosuna istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Hemen Başvur

Lisans ve Akreditasyonlar

Back to top of page