Uzakdoğu mutfağı, İtalyan Mutfağı ve sonrasında Anadolu mutfağı çalışmaları ile bu konseptlerin kurulumunda ve markalaşmalarında büyük rol alan şefimiz Ahmet Karaman, baba mesleği olan aşçılığa 1998 senesinde İstanbul’da Ortaköy Ziya restoranda başlamış ve sırası ile Günay restoran, Etiler Cafe de Paris, Le Masion gibi işletmelerde çıraklık ve ustalık dönemi geçirmiş, İstinye Park Gomongo restoran, BTA Havalimanları yiyecek içecek hizmetleri, Dream Gruba bağlı Eat Stop, Kiva, Delimonti gibi konseptlerde kurulum ve şeflik görevini yapmıştır.

2016 senesinde, kuruluşu 2006 senesine dayanan köklü derneklerden, Avrasya Aşçılar derneğine yönetim kurulu başkanı seçilerek sivil toplum kuruluşu görevine başlamış bulunmaktadır.

2018 senesinde kendisinin kurucu başkanı olduğu Avrasya Gastronomi ve Aşçılar federasyonu nu kurmuş ve federasyona bağlı toplam 7 derneğinde üyeliğinde federasyon yönetim kurulu başkanlığı görevine devam etmektedir.

Back to top of page