1961 yılında İzmir’de doğdu. Eğitim hayatı İzmir’de geçti. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra mecburi hizmet için gittiği Manisa’da 6 yıl Sağlık Ocağı’nda doktor olarak çalıştı. 1990 yılında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde başladığı görevine 2007 yılında emekli oluncaya kadar devam etti. Halen kurucusu olduğu Pusula Psikodrama Atölyesi’nde çevrimiçi ve yüz yüze bireysel, çift ve grup çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitim ve Sertifikalar
• “Tele’drama Online Psychodrama Initiation Course”, Çevrimiçi Psikodrama Eğitimi, Daniela Simmons yönetiminde, 2020-2021
• “Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Eğitici Kadrosu’na giriş”, 2000
• “1. Basamak Ruh Sağlığı Eğitici Eğitimi”, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve T.T.B., Ahmet Göğüş, Berna Uluğ, Kültigin Ögel ve Timuçin Oral yönetiminde, 1997
• Psikodrama Eğitim Programı, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, (948 birim, 1 birim=45 dakika), 1990-1998
• Eğitim Aldığı Psikodramatistler:
• Abdülkadir Özbek, Ali Babaoğlu, Emre Kapkın, Ayşen Baykara, İnci Doğaner, Bahar Gökler, Eva Fahlström, Grete Leutz, Manuela Maciel, Marcia Karp, Jorge Burmeister, Judith Teszary, Leandra Perrotta, Maurizio Gasseau, Monica Zuretti, Rene’e Oudijk, Yaacov Naor, John Hill, Daniela Simmons

Uygulanan Proje, Seminer ve Çalışmalar
• Aile Danışmanlığı Eğitim Programı, Süpervizyon grup çalışması, Via Akademi Eğitim Danışmanlık, 2021
• “Psikodrama Grup Çalışması” yöneticilik, Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 2018-2019
• “Kendini Arayan İnsan” sunum, İzmir Psikodrama Günleri, 2018
• “Psikodrama Eğitim Grubu” eğitici psikodramatist, halen devam etmekte olan psikodrama eğitim grubu süreci, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, 2017-2022
• “Şirket İçi Grup Çalışması”, Egesis, (20 saat) 2017
• “Psikodrama Grup Çalışması”, 4 yıl farklı konu odaklı düzenlenen psikodramatik grup çalışmaları, İzmir Psikodrama Günleri 2016-2019
• “Panel Yöneticiliği”, 1. ve 2. İzmir Psikodrama Günleri, 2016-2017
• “Temel Psikoloji” dersi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2016
• “Şirket İçi Grup Çalışması”, KASTAŞ, (144 saat) 2015-2016
• “Farkındalık” konulu psikodramatik çalışma, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetim ve Yönetim Geliştirme yüksek lisans öğrencileri, 2015
• “Psikodrama ile Tanışma”, İzmir Rotaract Akademi, 2015
• “Sosyodrama” İnci Doğaner yönetiminde ekip çalışması, İstanbul Fen Bilimleri Dershanesi koordinatörlüğünde, Bilgi Üniversitesi Rehberlik Sempozyumu, 2013
• “Uzlaştırma Eğitimi”, İzmir Barosu Eğitim Komisyonu ile birlikte çeşitli illerde gerçekleştirilen çalışma programı (İzmir, Kocaeli, Muğla, Denizli, Fethiye), 2013
• “Uygulamalı Görüşme Teknikleri Çalışması”, İzmir Şifa Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi kapsamında, 2013
• “Ah Aileler” İnci Doğaner yönetiminde ekip çalışması, Tevfik Fikret Lisesi koordinatörlüğünde, İzmir bölgesi rehber öğretmenleri, 2013
• “Bir Aile Hekiminin Portresi” İnci Doğaner yönetiminde ekip çalışması, IV. Aile Hekimliği Kongresi, 2012
• “Biz Bir Aileyiz”, ebeveynlere yönelik uygulamalı çalışma, TAKEV İzmir, 2012
• “Gençlerle Psikodrama”, İnci Doğaner yönetiminde ekip çalışması, AB Gençlik Girişimleri Eylem 1-2, İzmir Psikodrama Derneği koordinatörlüğünde, 2011-2012
• “Yardım Edenlerle Dayanışma” uygulamalı psikodramatik- sosyodramatik çalışma, Van depremi kurtarma ekibinde bulunan İzmir Sivil Savunma Müdürlüğü Personeli, 2011
• “Evlilik Yorgunluğu” İnci Doğaner yönetiminde ekip çalışmaları, Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi, Lions Ege Pasaport Şubesi, Kedi Kitapevi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Kadınlar Birliği, 2011
• “İletişim Becerileri ve Takım Olmak” uygulamalı çalışma, Bergama Belediyesi yönetici ve çalışanlarıyla, 2011
• “36. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi Başkanı”, Bergama, 2011
• “İşyeri Sorunlarına Psikodramatik, Sosyodramatik Çözümler” İnci Doğaner yönetiminde ekip çalışması, Türkiye Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 2011
• “İletişim” uygulamalı çalışma, İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü hizmet içi programı kapsamında, 2011
• “Sosyodrama Çalışması” İnci Doğaner yönetiminde ekip çalışması, Fen Bilimleri Dershanesi koordinatörlüğünde, Rehber Öğretmenler Sempozyumu 2010
• “Sosyodrama Çalışması” İnci Doğaner yönetiminde ekip çalışması, Çakabey okulu velileri, 2010
• “İletişim Becerileri”, “Yeterli ve Güvenli Bireyler Yetiştirme”, “Ergen Bireyleri Anlama ve Yaklaşım” gibi konularda okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencilerinin ebeveynleriyle sosyodramatik çalışmalar, 2009-2010
• “Psikodrama Grup Çalışması” yardımcı yöneticilik, Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 2001-2010
• “İzmir Psikodrama Derneği Kurucu Başkanı”, 2009
• “Psikodrama ile Tanışma” kadın grubu çalışması, İzmir Karşıyaka Belediyesi, 2008
• “Pusula Psikodrama Atölyesi’nin kuruluşu”, 2008
• “Psikodrama Eğitim Grubu” eğitici psikodramatist, tamamlanmış 2 psikodrama eğitim grubu süreci, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, 2007-2018
• “Bireysel ve Grup Psikodrama Çalışmaları”, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı Terapi Merkezi, 2003-2007
• “1. Basamak Ruh Sağlığı Eğitimi”, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve T.T.B. koordinatörlüğünde 1. Basamakta bulunan doktorlara yönelik, İzmir – Manisa il ve ilçeleri, 1998-1999

Back to top of page