1989 İzmir doğumlu olan Elif Güneş Deniz, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2011 mezunudur. Aile Danışma Merkezleri Derneği’nde başladığı uluslararası standartlara uygun Aile Danışmanlığı Eğitimi’ni İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesinde sürdürmüş ve tamamlamıştır. Aile arabuluculuğu, oyun terapisi ve çocuk değerlendirme testleri uygulayıcısı; akıl ve zekâ oyunları eğiticisidir.
Meslek hayatının ilk yıllarında çeşitli okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar ve aileleri ile çalışmalar gerçekleştirmiş, 2014 itibariyle Pusula Psikodrama Atölyesi’nde çocuk, ergen ve ebeveynlere yönelik bireysel ve grupla danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.
2017-2019 yılları arasında Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Temel Psikoloji dersini de yürüten Elif Güneş Deniz halen Pusula Psikodrama Atölyesi’nde çevrimiçi ve yüzyüze psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye devam etmekte; kurum bünyesinde sivil toplum örgütleri, dernekler ve eğitim kurumlarında teorik ve uygulamalı çalışmalar sürdürmektedir.

Eğitim ve Sertifikalar
• MOXO Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi, Moxo Türkiye, 2022
• Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi, Program yöneticisi Nevin Eracar, (540 saat) 2017-2022
• Çocuklarla ve Gençlerle Sanat Terapisi Eğitimi, Olcay Güner yönetiminde, 2017
• Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitici Eğitmenliği, Ademer Eğitim Kurumları, 2016
• Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitimi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2016
• (Gessel Gelişim Figürleri Testi – D2 Dikkat Testi – Goodenough Harris – Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi – Benton Görsel Bellek Testi – Kelime Söyleyiş Testi – Metropolitan Okul Olgunluğu Testi – Cattel 2-A Zeka Testi – Cattel 3-A Zeka Testi – Porteus Labirentleri Testi – Frankfurter Dikkat Testi)
• Oyun Terapisi Eğitimi, Ademer Eğitim Kurumları, M.E.B. (120 saat) 2016
• 5. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi, Ergen Sağlığı Derneği, 2014
• Aile Danışmanlığı Eğitimi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, (350 saat) 2014
• Aile Arabuluculuğu Eğitim Programı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014
• Aile Danışmanlığı Eğitim Programı, Aile Danışma Merkezleri Derneği, Program yöneticisi Ayşen Baykara, (104 saat) 2012
• Staj Programı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, 2011
• Aile Danışmanlığı, 36. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, Nuşin Sarımurat Baydemir yönetiminde, 2011
• Çalışma Grubu, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi, 2010
• Psikodrama Grup Çalışması, Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 2010-2018

Uygulanan Proje, Seminer ve Çalışmalar
• Aile Danışmanlığı Eğitim Programı, Süpervizyon grup çalışması, Via Akademi Eğitim Danışmanlık, 2021
• “Ergenlik Dönemi ve İletişim Becerileri” öğretmenlere yönelik seminer, Karşıyaka Anadolu Lisesi, 2019
• Sanatla Terapi Grup Çalışması, Pusula Psikodrama Atölyesi, 2018-2019
• “Temel Psikoloji” dersi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2017-2019
• “Psikodramada Süpervizyon” kitabı “Süpervizyonda Özgül Yöntemler -Bir Giriş” ve “Psikodrama ve Süpervizyonda Rol Oynama Teknikleri” bölümlerinin çevirisi, Nobel Yayınları, 2016
• “Farkındalık”, Pusula Psikodrama Atölyesi bünyesinde yürütülen grup çalışması, Ege Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetim ve Yönetim Geliştirme yüksek lisans programı öğrencileri, 2015
• Gelişim Odaklı Oyun Atölyesi, Pusula Psikodrama Atölyesi, 2014-2019
• “Okul Öncesi Gelişim” çeşitli eğitim kurumlarında staj kapsamında verilen velilere yönelik seminer, 2011-2012
• “Kadın ve Erkeklerin İlişkide Olup Olmama Durumlarına Göre Kıskançlığa Bakış Açılarının İncelenmesi” Araştırma Yöntemleri anket çalışması, 2009
• “Çeşitli Baskı Koşullarının Çift El Göz Koordinasyonuna Etkisi” Deneysel Psikoloji, deney, 2009

Back to top of page