Müzik Terapi Eğitimi

Müzik Terapisi Eğitimi

Müzik terapi, bireylerin zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığını korumak ve onarmak için müzik ve müziğin elementlerinin müzik terapistler tarafından ustaca kullanımıdır.

Hemen Başvurun
Başvuru Bilgileriniz Eğitim Danışmanlarımız Tarafından Değerlendirildikten Sonra Size Hemen Geri Dönüş Yapılacaktır
Size Geri Dönüş Yapabilmemiz İçin Gereklidir

Lisans ve Akreditasyonlar

 • Müzik Terapisi Kurs Tanımı

  Altınbaş Üniversitesi Onaylı MÜZİK TERAPİSİ EĞİTİMİ (MÜZİK TERAPİSİ SERTİFİKASI)

  Müzik terapi, bireylerin zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığını korumak ve onarmak için müzik ve müziğin elementlerinin müzik terapistler tarafından ustaca kullanımıdır. Müzik terapide kullanılan yöntemler sayesinde birey ile terapötik bir ilişki kurularak etkileşim, özfarkındalık, öğrenme, kendini ifade etme, iletişim ve kişisel gelişimi kolaylaştırmak amaçlanır.

  Müzik terapi aktif yöntemler ve pasif yöntemler olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Pasif yöntemlerde kişiye müzik dinletilerek terapi süreci oluşturulurken aktif yöntemlerde kişi müziğin içine dahil edilir.

  Müzik Terapi sürecinden faydalanacak bireylerde bir müzik yeteneği aranmaz.

  Müzik Terapi Yöntemleri Nerelerde Uygulanır?

  Müzik Terapi okullarda, kliniklerde, hastanelerde, bakım evlerinde, gündüz bakım evlerinde, darülacezelerde, huzurevlerinde, hapishanelerde, toplum merkezlerinde, kurumlarda ve özel muayenehanelerde kullanılmaktadır.

  Müzik Terapi eğitimi ile müziğin insan bedenine ruhuna ve zihnine etkilerini kanıta dayalılık ilkesiyle öğrenebileceğimiz bu eğitimde:

  Eğer bir ruh sağlığı çalışanı iseniz; müzik terapi eğitimi ile öğrendiğiniz teknikler sayesinde danışanlarınıza çok daha etkili çalışmalar yaparak danışanın kendinde ulaşmasını beklediğiniz hedeflere farklı bakış açıları kazandırarak ulaştırabileceksiniz.

  Eğer bir öğretmenseniz; sınıfınızdaki öğrencilere grup bilinci ve empati kazandırarak sınıf dinamiğinde pozitif etki yaratabilir, birbirine güvenen yardımcı olan dinleyen ve anlayan bir sınıf ortamı yaratabilirsiniz.

  Eğer doktorsanız, hastalarınıza/danışanlarınıza müziği kullanarak tedaviye destek olacak tekniklerle yardımcı olabilir, kişiye hastalıkla/ağrıyla mücadele etmesini kolaylaştırıcı yöntemler uygulayabilirsiniz.

  Eğer müzik bölümü lisans veya yüksek lisans bölümü mezunuysanız, eğitim sonrası edindiğiniz bilgiler doğrultusunda bir müzisyen olarak eklektik bir şekilde müziği kullanabilecek, okullarda, huzurevlerinde, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde kurumsal firmaların motivasyonel ve takım çalışmaları uygulamalarında müziği etkin bir şekilde kullanabilecek; doktor, psikolog, psikiyatrist gibi sağlık meslek çalışanları ile de ortak çalışmalar yapabileceksiniz.

  MÜZİK TERAPİ EĞİTİMİ VE MÜZİK TERAPİ SERTİFİKASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

  ● Depresyon, DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) bipolar bozukluk, stres ve kaygı veya bir dizi zihinsel sağlık bozukluğu gibi zihinsel sağlık konularına sahip olan (çocuklardan yaşlılara kadar) herkes.

  ● Gelişimsel ve / veya öğrenme özürlü bireyler (otizm spektrum bozuklukları)

  ● Alzheimer ve yaşlanmaya bağlı diğer hastalıklara sahip yaşlı yetişkinler (Demans, Parkinson hastalığı gibi)

  ● Kemoterapi dolayısıyla duygusal sıkıntı ve fiziksel ağrı ile uğraşan kişiler

  ● Madde bağımlılığı ve maddenin kötüye kullanımı ile ilgili olanlar

  ● Beyin yaralanmalarından kurtulan bireyler (Son dönemler için verilebilecek bir örnek olarak, ünlü Kongre Üyesi Gabrielle Gifford’un uğradığı suikast girişiminden sonra iyileşmesi)

  ● Bedensel engelli herkes

  ● Astımlı bireyler

  ● Yatan ağrılı hastalar (akut ya da kronik)

  ● Uykuyu düzenlemek ve prematüre bebeklerin ağırlığını arttırmada

  Ayrıca tamamen sağlık bireylerde, kendini gerçekleştirme ve ruh sağlığını güçlendirme amaçlı:

  ● Motivasyon sağlamada

  ● Fiziksel hareketlendirme

  ● Duygusal destek sağlamada

  ● Kendini ifade etmede kullanılır

  *Eğitimimiz Sağlık Bakanlığı onaylı değildir, eğitim içerikleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde verilen eğitimleri destekler nitelikte hazırlanmıştır.

 • Kimler Katılabilir

  ● Ruh sağlığı çalışanları (Psikiyatrist, Psikolog, Psikolojik Danışman ve ilgili bölümlerde okuyan 3. Sınıf, 4. Sınıf öğrencileri)

  ● Tıp Doktorları

  ● Psikiyatri Hemşireleri

  ● Hemşireler

  ● Öğretmenler/Eğitmenler

  ● Çocuk Gelişim Uzmanları

  ● Müzik Bölümü Mezunları (Lisans veya Yüksek Lisans)

  ● Vokalistler

  ● Okul öncesi öğretmenleri

  ● Sosyal Hizmetler çalışanları

  Müzik Terapi eğitimimiz 100 saat 2 aylık bir programdır. Program sonunda başarılı olan kişilere onaylı Müzik Terapi Sertifikası verilecektir.

 • Ders İçeriği

  Eğitim İçeriği:

  ● Müzik terapi nedir?

  ● Müzik terapi uygulama yöntem ve teknikleri (uygulamalı etkinlikler)

  ● Terapötik süreç nedir? Nasıl oluşturulur?

  ● Birebir ve grup terapilerinde müzik terapi uygulamaları

  ● Müzik Terapi seansı nasıl kurgulanır?

  ● Eğitimde ve Özel eğitimde Müzik Terapi Yöntemleri (Nordoff-Robbins)

  ● Travma sonrası Müzik Terapi Yöntemleri

  ● Müzik terapide kullanılan materyaller

  ● Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması olarak müzik

  ● Modern tıpta müziğin kullanımı

  ● Psikoterapide müziğin kullanımı

  ● Kişisel gelişim ve farkındalık odaklı çalışmalarda müzik

  ● Beyin ve Nörolojik Hastalıklarda Müzik Terapinin Etkileri

  ● Müzik Ve enerji ilişkisi

  ● Fizik tedavide müziğin kullanımı

  ● Ses ve müzik uyaranların sosyolojik etkileri

  ● Ses ve müziğin bireysel davranışlar üzerindeki etkisi

  ● Otizm ve farklı gelişen bireylerde müzik terapi yöntemleri

  ● Müzik Terapi Metotlarına Genel Bakış

  ● Aktif Müzik Terapi Metodu

  ● Reseptif Müzik ( pasif ) Terapi Metodu

  ● Kreatif ( yaratıcı ) Müzik Terapi Metodu

  ● Rekreatif ( yeniden yaratıcı ) Müzik Terapi Metodu

  ● İmgesel müzik terapi metodu

  ● Müzik Terapide Doğaçlama Metodu

  ● Müzik Terapi Uygulama İlkeleri

  ● Müzik Terapi Uygulama Pratiği

 • Eğitmenler

  Kadir Akpınar
  Müzik Terapisi Eğitmeni

  Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı ile toplamda onbir yıllık akademik müzik eğitimlerini tamamlayan Kadir Akpınar, uzun yıllar eklektik psikoterapi eğitimleri almıştır.

  İzmir’ de üstün yetenekliler okulu kurucusu olan Kadir Akpınar sanat ve psikoloji temelli oluşturduğu yeni bir eğitim modeli ile çocukların üstün başarılarına rehberlik etmiş ailelerin bu çocuklara yaklaşımı konusunda danışmanlık yapmıştır. Eşimi Tanıyorum projesi ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüterek yurt içinde birçok seminer vermiştir.

  Müziği bir iletişim yolu olarak benimseyen Akpınar çeşitli okullarda ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde öğrenci öğretmen iletişimi, akran zorbalığı, aile içi şiddet, ebeveyn çocuk iletişimi, ergenlikte doğru yaklaşımlar, öğrenme güçlükleri konularında eğitimler ve seminerler vererek, bireye temas eden eğitmen ve rehberlik meslek grupları ile çalışmalar yürütmüştür.

  Yurt içinde ve yurt dışında birbirinden farklı yaklaşımları benimseyen müzik terapistleri ve sanat terapistleri ile çalışan Kadir Akpınar, edindiği bilgi ve deneyimleri kullanarak modüler bir Müzik Terapi Eğitim Programı oluşturmuş farklı meslek gruplarındaki (Hekim, Psikolog, Psikiyatrist, Diş Hekimi, Psikiyatri Hemşiresi; Çocuk Gelişim Uzmanı; Müzisyen) bireylere müzik terapinin metodları, yöntem ve teknikleri ile ilgili eğitimler vermiştir. Müzik ve beyin, Frekanslar, Çocukluktan yetişkinliğe beyin gelişimi ve müzik başlıklarında makaleleri bulunmaktadır. Ebeveyn Akademisi eğitim programı oluşturarak ebeveynlere müzik terapi yöntemleriyle aile içi iletişim temelli terapiler uygulamıştır.

  İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp kapsamında Müzik Terapi eğitim programını da tamamlayarak müzik terapistliğini Türkiye’de de geçerli kılan Akpınar, Müzik Terapi ve Sanat Terapi yöntemlerini kullanarak birçok grup terapisi yönetmiştir. İzmir’de halen sağlıklı bireylerle, farklı gelişen bireylerle; Demans, Alzheimer, Parkinson hastası yaşlı bireylerle çalışmalarını sürdürmektedir.

  Özgür Gürbüz
  Müzik Terapisi Eğitmeni

  Özgür Gürbüz, 2004 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Çalgı Yapım bölümünden mezun oldu. 2000 yılından itibaren Kanun çalgısı üzerine kompozisyon çalışmaları yapmaktadır . Kendine has on parmak tekniğine dayalı çok sesli makam müziği eserleri bulunmaktadır. Kanunun yanı sıra, Altay Bölgesi çalgısı olan igil çalmaktadır. Orta Asya’ya özgü polifonik ve pentatonik seslerden oluşan geleneksel vokal tekniği olan höömey yapmaktadır. Aynı zamanda sağaltım yöntemi olan bu seslerle Uygur ve Çin Tıbbına dayalı çalışmalar yapmaktadır.

  2005-2012’ye kadar NLP, Hipnoz, Enerjitik Hipnoz, Biyoenerji konularında eğitimler aldı. Aynı dönem EMDR ve travma psikolojisi üzerine eğitimler aldı. 2010-2011 yılları arasında Mehmet Zararsızoğlu’dan Aile ve Sistem Dizimi eğitimi aldı. Daha sonrasında Franz Rupert’in sistemik travmalar üzerine geliştirdiği sistem dizimi metodunu benimsedi. 2010 yılında Çin Xingjian’da Uygur Müziği üzerine stüdyo müzisyenliği yapmak için gittiğinde Çin Tıbbında kullanılan biyoenerjitik sağaltım yöntemleri üzerine eğitimler almaya başladı. 2015-2016 yılları arasında Murat Kaplan’dan Temel Çin Tıbbı, Çigong, Yüz Okuma ve Karakter Analizi eğitimleri aldı. 5 Element Teorisine ve Chan Terapisine dayalı Müzik Terapi çalışmaları yapmaktadır.

  2007’den bu yana Bilinçaltı Ritim ve Telkin Çalışmaları, Müzikle Hipnomeditasyon ve Yoga Nidra, Müzik Biyoenerji ve enerji beden çalışmaları, Şamanik seslerle bireysel ve grup şifa seansları, Ritim, nefes ve ses ile farkındalık atölyeleri, Bireysel veya grupla Müzik Terapi seansları yapmaktadır.

  Özgür Gürbüz, T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip Müzik Terapi uygulayıcısıdır. İzmir Müzik Terapi çatısı altında, Müzik Terapi yaklaşımları üzerine eğitim ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

  Ayrıca çalgı yapımcısı olan Özgür Gürbüz, kanun çalgısının yapımının yanı sıra, farklı müzik terapi çalgılarının tasarımı ve yapımıyla da ilgilenmektedir.

   

 • Tanıtıcı Video

 • S.S.S.

  1. Eğitim Formatınız Nedir?

  Eğitimlerimizi 4 farklı şekilde; dökümanlı eğitimler, videolu eğitimler, canlı yayın eğitimleri ve yüzyüze eğitimler olarak sizlere sunmaktayız.

  2. Sertifika Programlarına Nasıl Kayıt Olabilirim?

  Üst kısımda gördüğünüz ‘’ Hemen Başvur’’ kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız size en kısa süre içerisinde telefon aracılığı ile geri dönüş sağlayacaktır.

  3. Eğitimlere Nereden Ulaşabiliriz?

  Türkiye’de ki tüm eğitim firmalarından farklı olarak sizlere kişiye özel, kaliteli ve geniş bir otomasyon sistemi hazırladık. Kendi kullanıcı adınız ve şifreniz ile derslerinize buradan ulaşabileceksiniz. Kişiye özel sisteminize cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarınız üzerinden ulaşabilirsiniz.

  4. Eğitimlerime Ne Kadar Süre Online Erişim Yapabileceğim?

  Eğitimin müfredatının süresine göre online erişiminiz sürenin 3 katı süresinde olacaktır.

  5. Eğitim Videolarını İzleme Sınırım Var Mı?

  Videolarınızı açık olduğu tarihler içerisinde sınırsız kez izleyebilirsiniz. Eğitime kayıt olduğunuz ilk andan itibaren danışmanlarımız tarafından takibi yapılmaktadır.

  6. Sınav Formatı Nedir, Nasıl Gerçekleşir?

  Sınavlarımız online bir şekilde çoktan seçmeli (TEST) olarak gerçekleşiyor.

  7. Sınavdan Geçme Notum Nedir?

  60 puan sınavdan geçmeniz için yeterli olacaktır.

  8. Sınava Kaç Kez Girme Hakkım Var?

  Sınavlara 3 kez girebilirsiniz.

  9. Eğitimlerimi Tamamladığımda Herhangi Bir Belge Alacak Mıyım?

  Eğitimlerinizi tamamladığınız programına göre Uluslararası Onaylı veya M.E.B. onaylı sertifikaya sahip olacaksınız.

  10. Sertifikam Ne Zaman Ve Nasıl Gönderilecek?

  Eğitimin süresini doldurup, eğitimi tamamladıktan sonra bir sınava tabii tutulacaksınız. Bu sınavdan başarılı olduğunuz takdirde en geç 1 ay içerisinde sertifikanız kargo ile sizlere gönderilecektir.

  11. Nasıl Ödeme Yapabilirim, Taksit Seçeneği Bulunuyor Mu?

  Ödemeleriniz için Via Akademi size birçok imkân sunacak ve sizin için uygun olan ödeme yöntemini kullanabileceksiniz. Dilerseniz taksitli bir şekilde ödeme imkânı da sunuyoruz.

  12. Sorun Yaşadığımda Nasıl Destek Alırım?

  Via Akademi’nin genç ve dinamik eğitim danışmanı kadrosuna istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Hemen Başvur
Back to top of page